Ramka
Ramka

FirmaTele-Van w Gdyni jest jedną z pierwszych  firm która od 1990 roku świadczy usługi taksówkowe pod szyldem Tele-Taxi.

Od 2015 roku jest oficjalnym partnerem firmy P-airbus, na zlecenie której wykonuje transport pasażerów Wizz Air z/na Lotnisko w Gdańsku.


zobacz więcej
ifirma - mała księgowość internetowa

Wrocław

www.wroclaw.pl/urzad_miejski.dhtml                       Od 1 stycznia 2014 r.  obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia
                                                   z dnia 30 grudnia 2013 r.

"w sprawie szkolenia i egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego"


15 kroków do rozpoczęcia działalności taksówkowej

 1. Przystąpić i ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.
 2. Po otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia złożyć wniosek do urzędu gminy o wyznaczenie terminu egzaminu i wnieść opłatę za egzamin.
 3. Przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez starostę, burmistrza, prezydenta.
 4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, przystąpić do kompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji.
 5. Zarejestrować działalność taksówkową (PKWiU 4932Z)w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (od 1 lipca 2011 r. można złożyć wniosek o rejestrację przez Internet), albo w formie papierowej w siedzibie urzędu gminy. Uwaga, złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej spełnia wymóg zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.
 6. Zakupić i zainstalować w samochodzie taksometr, kasę rejestrującą ( fiskalną ) i lampę taxi.
 7. Dokonać legalizacji taksometru w urzędzie miar i uzyskać świadectwo legalizacji.
 8. Przeprowadzić taksówkowe badanie techniczne samochodu w uprawnionych stacjach diagnostycznych.
 9. Z zaświadczeniem uzyskanym w stacji diagnostycznej udać się do wydziału komunikacji urzędu gminy w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.
 10. Uzyskać z sądu zaświadczenie krajowego rejestru skazanych o niekaralności.
 11. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 12. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 13. Złożyć w urzędzie gminy wniosek o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
 14. Wnieść opłatę za wydanie licencji.
 15. Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej ( fiskalnej ).


PROGRAM SZKOLENIA ORAZ ZAKRES WIEDZY WYMAGANY NA EGZAMINIE Z TOPOGRAFII
WROCŁAWIA ORAZ PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

                                                  I PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagadnienia z topografii Wrocławia                                 15 godzin

2. Przepisy prawa miejscowego, w tym                                 5 godzin
   
    a) przepisy porządkowe obowiązujące przy
        przewozie osób i bagażu taksówkami                            2 godziny

    b) zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie
        taksówek                                                                      2 godziny

    c) ceny urzędowe, strefa cen, taryfy opłat,
        zasady pobierania należności za przejazd                       1 godzina
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem                                                                                 20 godzin 


                 

                                                       II. ZAKRES WIEDZY

1.            Zagadnienia z topografii Wrocławia:

a) lokalizacja obiektów tj. zabytków, muzeów, szpitali, ambasad, konsulatów, urzędów administracji  rządowej i samorządowej oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej;
        
b) usytuowanie ulic, placów, mostów, osiedli mieszkaniowych;

c) baza noclegowa, gastronomiczna, wypoczynkowa, rekreacyjna oraz kulturalna.

2.    Przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami:

a) uchwała nr VII/210/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia przepisów   porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami ( Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia z 15 marca 1999 r. Nr 3, poz. 162);
 
b) uchwała nr XLI/1367/01 Rady MIejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 13 marca 2002 r. Nr 30, poz. 757), zmieniona uchwałą  nr XXIX/2222/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 9 grudnia 2004 r. Nr 243, poz. 3822).
        
 
 
bet-at-home