Ramka
Ramka

FirmaTele-Van w Gdyni jest jedną z pierwszych  firm która od 1990 roku świadczy usługi taksówkowe pod szyldem Tele-Taxi.

Od 2015 roku jest oficjalnym partnerem firmy P-airbus, na zlecenie której wykonuje transport pasażerów Wizz Air z/na Lotnisko w Gdańsku.


zobacz więcej
ifirma - mała księgowość internetowa

Warszawa

www.um.warszawa.pl

             Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r.

"w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami"

                    

            15  kroków do rozpoczęcia działalności taksówkowej


 • Przystąpić i ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.
 • Po otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia złożyć wniosek do urzędu gminy o wyznaczenie terminu egzaminu i wnieść opłatę za egzamin.
 • Przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez starostę, burmistrza, prezydenta.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, przystąpić do kompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji.
 • Zarejestrować działalność taksówkową (PKWiU 4932Z)w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (od 1 lipca 2011 r. można złożyć wniosek o rejestrację przez Internet), albo w formie papierowej w siedzibie urzędu gminy. Uwaga, złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej spełnia wymóg zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.
 • Zakupić i zainstalować w samochodzie taksometr, kasę rejestrującą ( fiskalną ) i lampę taxi.
 • Dokonać legalizacji taksometru w urzędzie miar i uzyskać świadectwo legalizacji.
 • Przeprowadzić taksówkowe badanie techniczne samochodu w uprawnionych stacjach diagnostycznych.
 • Z zaświadczeniem uzyskanym w stacji diagnostycznej udać się do wydziału komunikacji urzędu gminy w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.
 • Uzyskać z sądu zaświadczenie krajowego rejestru skazanych o niekaralności.
 • Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 • Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 • Złożyć w urzędzie gminy wniosek o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
 • Wnieść opłatę za wydanie licencji.
 • Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej ( fiskalnej ).

 

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 
          I.   Zagadnienia z topgrafii Warszawy                               13 godzin

         II.   Przepisy prawa miejscowego                                       5 godzin

           1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie
               osób i bagażu taksówkami                                          2 godziny

           2. Ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe)                1 godzina

           3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek,
               dodatkowe wyposażenie                                            2 godziny

        III.  Udzielanie pierwszej pomocy medycznej                         2 godziny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Razem                                                                      20 godzin
bet-at-home