Ramka
Ramka

FirmaTele-Van w Gdyni jest jedną z pierwszych  firm która od 1990 roku świadczy usługi taksówkowe pod szyldem Tele-Taxi.

Od 2015 roku jest oficjalnym partnerem firmy P-airbus, na zlecenie której wykonuje transport pasażerów Wizz Air z/na Lotnisko w Gdańsku.


zobacz więcej
ifirma - mała księgowość internetowa

Płock

www.ump.pl

                                       15  kroków do rozpoczęcia działalności taksówkowej

                                                                                                 

 1. Przystąpić i ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.
 2. Po otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia złożyć wniosek do urzędu gminy o wyznaczenie terminu egzaminu i wnieść opłatę za egzamin.
 3. Przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez starostę, burmistrza, prezydenta.
 4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, przystąpić do kompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji.
 5. Zarejestrować działalność taksówkową (PKWiU 4932Z)w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (od 1 lipca 2011 r. można złożyć wniosek o rejestrację przez Internet), albo w formie papierowej w siedzibie urzędu gminy. Uwaga, złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej spełnia wymóg zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.
 6. Zakupić i zainstalować w samochodzie taksometr, kasę rejestrującą ( fiskalną ) i lampę taxi.
 7. Dokonać legalizacji taksometru w urzędzie miar i uzyskać świadectwo legalizacji.
 8. Przeprowadzić taksówkowe badanie techniczne samochodu w uprawnionych stacjach diagnostycznych.
 9. Z zaświadczeniem uzyskanym w stacji diagnostycznej udać się do wydziału komunikacji urzędu gminy w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.
 10. Uzyskać z sądu zaświadczenie krajowego rejestru skazanych o niekaralności.
 11. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 12. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 13. Złożyć w urzędzie gminy wniosek o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
 14. Wnieść opłatę za wydanie licencji.
 15. Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej ( fiskalnej ).

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 
I. Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką
 
9 godz.
 
 
3 godz.
  2. Przepisy prawa przewozowego 1 godz.
 
 
4 godz.
  4. Przepisy metrologiczne o taksometrach 1 godz.
II. Przepisy prawa miejscowego 5 godz.
 
1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób
  i bagażu taksówkami
 
2 godz.
  2. Ceny, w tym ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) 2 godz.
 
3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe
  wyposażenie
 
1 godz.
III. Zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia działalności przewozowej, w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej
 
 
6 godz.
IV. Wybrane zagadnienia podatkowe 2 godz.
  1. Ordynacja podatkowa - obowiązujące formy opodatkowania  
  2. Cennik usług  
  3. Rachunki  
V. Wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy 3 godz.
VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kultura obsługi pasażera 2 godz.
VII. Organy kontroli, zasady postępowania 1 godz.
  (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Miejska, organy celne, Straż Graniczna, zarządy dróg, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa)  
  Razem 28 godz.
 


bet-at-home