Ramka
Ramka

FirmaTele-Van w Gdyni jest jedną z pierwszych  firm która od 1990 roku świadczy usługi taksówkowe pod szyldem Tele-Taxi.

Od 2015 roku jest oficjalnym partnerem firmy P-airbus, na zlecenie której wykonuje transport pasażerów Wizz Air z/na Lotnisko w Gdańsku.


zobacz więcej
ifirma - mała księgowość internetowa

Kraków

Wszystkie informacje dotyczące szkoleń dla taksówkarzy i egzaminów znajdziecie Państwo po kliknięciu linku znajdującego się poniżej:

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14313

www.krakow.pl


             Od 1 stycznia obowiązuje Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 4.12.2013 r. Nr XCII/1367/13

w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką.15 kroków do rozpoczęcia działalności taksówkowej
 1. Przystąpić i ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.
 2. Po otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia złożyć wniosek do urzędu gminy o wyznaczenie terminu egzaminu i wnieść opłatę za egzamin.
 3. Przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez starostę, burmistrza, prezydenta.
 4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, przystąpić do kompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji.
 5. Zarejestrować działalność taksówkową (PKWiU 4932Z)w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (od 1 lipca 2011 r. można złożyć wniosek o rejestrację przez Internet), albo w formie papierowej w siedzibie urzędu gminy. Uwaga, złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej spełnia wymóg zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.
 6. Zakupić i zainstalować w samochodzie taksometr, kasę rejestrującą ( fiskalną )  i lampę taxi.
 7. Dokonać legalizacji taksometru w urzędzie miar i uzyskać świadectwo legalizacji.
 8. Przeprowadzić taksówkowe badanie techniczne samochodu w uprawnionych stacjach diagnostycznych.
 9. Z zaświadczeniem uzyskanym w stacji diagnostycznej udać się do wydziału komunikacji urzędu gminy w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.
 10. Uzyskać z sądu zaświadczenie krajowego rejestru skazanych o niekaralności.
 11. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 12. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 13. Złożyć w urzędzie gminy wniosek o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
 14. Wnieść opłatę za wydanie licencji.
 15. Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej ( fiskalnej ).
- ZASADY EGZAMINU W KRAKOWIE
- REGULAMIN EGZAMINU W KRAKOWIE

             
            PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 
 
I. Zagadnienia z topografii Krakowa, w szczególności usytuowanie zabytków,                15 godzin

    bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej,

II. Przepisy prawa miejscowego, w tym:                                                                    5 godzin

   1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami           3 godziny

   2. Ceny urzędowe, strefy cen ( stawki tayfowe )                                                     1 godzina

   3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie            1 godzina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                              Razem                   20 godzin
bet-at-home