Ramka
Ramka

FirmaTele-Van w Gdyni jest jedną z pierwszych  firm która od 1990 roku świadczy usługi taksówkowe pod szyldem Tele-Taxi.

Od 2015 roku jest oficjalnym partnerem firmy P-airbus, na zlecenie której wykonuje transport pasażerów Wizz Air z/na Lotnisko w Gdańsku.


zobacz więcej
ifirma - mała księgowość internetowa

Gdynia

www.gdynia.pl


W Gdyni wydanych jest ok. 1440 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową. Prawdopodobnie czynnie pracujących jest ok. 1200 taksówkarzy.

Wszystkimi sprawami związanymi z organizacją egzaminów i wydawaniem licencji taksówkowych zajmuje się  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdyni,Al. Piłsudskiego, pok. 220.
Powyżej znajduje się link do oficjalnej strony Urzędu Miasta Gdyni, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące procedur wydawania licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi.                                       15 kroków do rozpoczęcia działalności taksówkowej

                                                                                

 1. Przystąpić i ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.
 2. Po otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia złożyć wniosek do urzędu gminy o wyznaczenie terminu egzaminu i wnieść opłatę za egzamin.
 3. Przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną  przez  prezydenta.
 4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, przystąpić do kompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji.
 5. Zarejestrować działalność taksówkową (PKWiU 4932Z)w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (od 1 lipca 2011 r. można złożyć wniosek o rejestrację przez Internet), albo w formie papierowej w siedzibie urzędu gminy. Uwaga, złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej spełnia wymóg zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.
 6. Zakupić i zainstalować w samochodzie taksometr, kasę rejestrującą ( fiskalną ) i lampę taxi.
 7. Dokonać legalizacji taksometru w urzędzie miar i uzyskać świadectwo legalizacji.
 8. Przeprowadzić taksówkowe badanie techniczne samochodu w uprawnionych stacjach diagnostycznych.
 9. Z zaświadczeniem uzyskanym w stacji diagnostycznej udać się do wydziału komunikacji urzędu gminy w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.
 10. Uzyskać z sądu zaświadczenie krajowego rejestru skazanych o niekaralności.
 11. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 12. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.
 13. Złożyć w urzędzie gminy wniosek o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
 14. Wnieść opłatę za wydanie licencji.
 15. Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej ( fiskalnej ).

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 
I. Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką
 
9 godz.
 
 
3 godz.
  2. Przepisy prawa przewozowego 1 godz.
 
 
4 godz.
  4. Przepisy metrologiczne o taksometrach 1 godz.
II. Przepisy prawa miejscowego 5 godz.
 
 
2 godz.
  2. Ceny, w tym ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) 2 godz.
 
3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe
  wyposażenie
 
1 godz.
III. Zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia działalności przewozowej, w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej
 
 
6 godz.
IV. Wybrane zagadnienia podatkowe 2 godz.
  1. Ordynacja podatkowa - obowiązujące formy opodatkowania  
  2. Cennik usług  
  3. Rachunki  
V. Wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy 3 godz.
VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kultura obsługi pasażera 2 godz.
VII. Organy kontroli, zasady postępowania 1 godz.
  (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Miejska, organy celne, Straż Graniczna, zarządy dróg, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa)  
  Razem 28 godz.
 
Mapa Gdyni jest dostępna za pomocą przestrzennego serwisu informacyjnego:
                            
http://server.miasto.gdynia.pl/GeoSerwer/e-mapa.htm

bet-at-home